UŻYTKOWNIK – osoba, która zarejestruje się poprzez wypełnienie stosownego formularza dla sprzedawców na stronie www.rejestrmotocykli.pl. Użytkownik posiada swój unikalny login – adres e-mail oraz hasło.

UŻYTKOWNIK NIEZAREJESTROWANY - to osoba, która przegląda podstrony serwisu z treścią jak i korzysta z wyszukiwarki skradzionych motocykli.

SERWIS – serwis internetowy www.rejestrmotocykli.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.Właścicielem SERWISU jest MarcinGocha.com z siedzibą we Wrocławiu o numerze NIP: 8841372891, zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wrocław pod numerem 219827.

2. Korzystanie z oferowanych możliwości SERWISU wymaga zarejestrowania się jako UŻYTKOWNIK SERWISU. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetu. < UŻYTKOWNIK otrzymuje tzw. konto w serwisie, tj. unikalny identyfikator oraz hasło.

3. Jedna osoba fizyczna lub prawna nie może posiadać więcej niż jedno konto w SERWISIE.

4. SERWIS zastrzega sobie prawo do usunięcia konta w dowolnym momencie i bez podania przyczyn. Konto może zostać usunięte bez uprzedzenia.

5. SERWIS umożliwia UŻYTKOWNIKOWI otrzymywanie informacji o skradzionych motocyklach rejestrowanych w bazie SERWISU.

6. SERWIS nie odpowiada za treści i poglądy prezentowane przez UŻYTKOWNIKÓWUŻYTKOWNIK oświadcza iż zamieszczane zdjęcia w SERWISIE są jego autorstwa i nie naruszają praw osób trzecich. Wszelkie treści i poglądy UŻYTKOWNICY prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją własną odpowiedzialność. SERWIS nie odpowiada również za niewłaściwe lub niezgodne z prawem użycie jawnych informacji podanych w SERWISIE.

7. Właściciel zastrzega sobie prawo do przetwarzania otrzymanych od UŻYTKOWNIKÓW danych do celów marketingowych i promocyjnych. Właściciel nie udostępni oraz nie sprzeda danych UŻYTKOWNIKÓW nieuprawnionym ustawowo podmiotom.

8. W przypadku podawanych danych osobowych UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych osobowych, w tym adresu elektronicznego, przez właściciela oraz podmioty przez niego upoważnione, w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez właściciela oraz SERWIS, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204).

9. UŻYTKOWNIK ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, poprzez przesłanie takiej prośby e-mailem lub samodzielnie przez stosowny formularz w SERWISIE.

10. Rejestracja w SERWISIE oznacza, że Zainteresowany zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

11. Właściciel zachowuje sobie prawo do zmiany lub modyfikacji regulaminu.

12. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 1września 2009 roku.